Chudnutie s MEDIDIET Zdravotný dotazník

Zdravotný dotazník MEDIDIET

Ak sa má terapeut dobre zorientovať vo Vašom konkrétnom prípade, pochopiť Váš zdravotný stav a hĺbku problému s nadváhou, potrebuje od Vás získať úplné informácie. K tomu slúži ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK MEDIDIET®, ktorý je súčasne tzv. informovaným súhlasom pacienta s nasadením bielkovinovej diéty. Všetky informácie sú prísne dôverné a vzťahujú sa na ne ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.

Prosíme o jeho pravdivé a starostlivé vyplnenie (je možné odpovedať priamo do dotazníka). Dotazník po vyplnení uložte, vytlačte a odovzdajte Vášmu terapeutovi alebo mu dotazník zašlite e-mailom.

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK MEDIDIET® je na vyplnenie tu.