Ako schudnúť

Ako schudnúť s MEDIDIET

Bielkovinová proteínová diéta

Úvaha, ktorá stála pri zrode bielkovinových diét bola jasná: Ako docieliť, aby organizmus chudol prednostne na úkor zásobného tuku a ponechal bielkoviny z vlastného svalového tkaniva ako metabolicky bližší zdroj zásobnej energie. A ide to vôbec? Úlohu zvládol Dr. Blackburn (neskorší profesor na Harvarde v USA), ktorý v roku 1973 formuloval protokol Protein Sparing Modified Fast („bielkoviny šetriaci modifikovaný pôst“),čím bol položený základ tzv. ketogénnych diét.

Ako schudnúť

 • bez jojo efektu
 • so skutočne chutnými jedlami
 • prednostne na úkor tukového tkaniva
 • bez pocitu hladu, únavy a slabosti
 • pod dohľadom odborníka

 

ĎALŠIE METÓDY CHUDNUTIA

MENEJ JESŤ – VIAC SA HÝBAŤ

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Najprirodzenejším, najlacnejším a bezpochybne najzdravším spôsobom redukcie telesnej hmotnosti je jednoducho zvýšenie energetického výdaja oproti energetickému príjmu. V praxi to znamená zmeniť jedálniček a zvýšiť pohybovú aktivitu. Problémom tohto všeobecne správneho prístupu k problému nadváhy je skutočnosť, že k redukcii tukového tkaniva je potreba neúmerne dlhého času. Pacient vidí v horizonte týždňov iba veľmi malý váhový úbytok, úmerne s tým spravidla slabne jeho motivácia a podľa príslovia „zvyk je železná košeľa“ sa obvykle po čase opäť vracia k starému štýlu života, ktorý ho k nadváhe či obezite priviedol. Cez hrozivo vysoké percento „odpadlíkov“ ide však o jednoznačne najprirodzenejší spôsob normalizácie telesnej hmotnosti. Predstava niektorých „odborníkov“, že hladovka je pre organizmus nebezpečná, je naivná a medicínsky neobhájiteľná, pokiaľ hovoríme o inak zdravých jedincoch, ktorých jediným problémom je nadváha a s ňou spojené zdravotné potiaže (vysoký krvný tlak, bolesti kĺbov, vysoká hladina krvných tukov, stukovatenie pečene, dna, atď).

 

NÍZKOENERGETICKÉ (HYPOKALORICKÉ) DIÉTY

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Každá redukčná diéta musí byť vo svojej podstate nízkoenergetická. Tento typ diét predstavuje najrozšírenejší sortiment v lekárňach a obchodoch s výživovými doplnkami. Z lekárskeho hľadiska ide aj napriek tomu o problematický prístup k redukcii telesnej hmotnosti, pretože problém rieši len komerčne bez toho, aby klient pochopil dve veci: 1) Žiadny prípravok za neho neschudne. 2) Ak nezmení niečo zásadné vo svojom stravovaní a prístupe k životospráve, ocitne sa onedlho tam, kde bol (tzv. jojo efekt).
Princípom nízkoenergetických diét je snaha aritmeticky pokrátiť energetický príjem náhradou obvyklého jedla pokrmom o nízkej energetickej hodnote. Organizmus – tvárou v tvár náhlemu zníženiu energetického prísunu – spotrebováva najprv najmobilizovateľnejšie vlastné rezervy – svalový a pečeňový glykogén (živočíšny škrob) a následne bielkoviny z vlastného svalového tkaniva, z ktorých si začne vytvárať glukózu. Zásobné tukové tkanivo ponecháva takmer nedotknuté, pretože sa jedná o metabolicky „najvzdialenejší“ zdroj zásobnej energie. Úplne pravidelným sprievodným javom týchto diét je hlad, ktorý zvyčajne vedie k tomu, že sa klient – po kratšej či dlhšej dobe sebatrýznenia – deň zo dňa vracia k „normálnemu “ stravovaniu, čo si jeho organizmus prekladá ako prechodné zlepšenie neblahej situácie a náhle získanú energiu prednostne ukladá do tukového tkaniva a nie do vyrabovanej svaloviny. Konečným dôsledkom je ďalšie zhoršovanie pomeru svalové/tukové tkanivo a rozvoj obrazu tzv. jojo efektu.
Pri redukcii pomocou nízkoenergetických diét organizmus mobilizuje vlastné energetické rezervy v železnom poradí: Sacharidy (glykogén) – bielkoviny (svalové tkanivo) – mastné kyseliny (tukové tkanivo).
Po prekonanej redukcii vyzerajú pacienti zvyčajne veľmi strhane a nezdravo, sú unavení a oslabení, úbytok tukového tkaniva je spravidla veľmi malý a rozhodne nezodpovedajúci vynaloženému úsiliu.

 

CHEMICKÉ CESTY (PRÍPRAVKY NA CHUDNUTIE)

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Rozhodne najzprofanovanejší a medicínsky najhorší spôsob, ako k problému nadváhy či obezity pristúpiť. Len máloktoré odvetvie farmakológie má za sebou tak pohnutú minulosť prešpikovanú toľkými vedľajšími škodlivými účinkami, ako sú tzv. „lieky na chudnutie“ (anorektiká). Pamätníci si spomenú na mazindol (DEGONAN®), fenmetrazín, mladší jedinci na sibutramín (REDUCTIL®) či fentermín (ADIPEX®).

 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Trh je dnes doslova zahltený výživovými doplnkami „na chudnutie“, ktoré sa stávajú predmetom nejednej televíznej reklamy. Zvyčajne sa opisuje z kontextu vytrhnutý biochemický poznatok a akosi automaticky sa vykonáva zázračná interpolácia izolovaného fenoménu na tučný organizmus ako celok. Laik nemôže túto pascu odhaliť, ak nemá dostatočné biochemické alebo medicínske vzdelanie. Reklama je zvyčajne postavená tak, aby bola právne nenapadnuteľná.

 

MÓDNE VLNY

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Pravidelne sa môžeme stretnúť s módnymi vlnami, ktoré predstavujú najrôznejšie podoby zaručene fungujúcich diét. Niektoré sú neškodné a môžu skutočne prispieť k redukcii hmotnosti bez toho, aby pacientov akokoľvek ohrozovali (napr. delená strava alebo chrononutrícia), iné sú úsmevné, medicínsky nezmyselné až vyslovene nebezpečné, zvyčajne jednostrannosťou svojho zloženia (tukožrútska, grepová diéta, hollywoodska diéta, bikini diéta, a pod). Tak ako vo všeobecnosti platí, že pri výbere potravín je potrebné sa zásadne neriadiť podľa televíznej reklamy, rovnako tak je potrebné nepodliehať tomuto typu módnych vĺn.

 

ATKINSONOVA DIÉTA

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Úplne špecifické postavenie má diéta navrhnutá dr. Atkinsonom (eliminácia cukrov, minimum zeleniny, živočíšne bielkoviny de facto v neobmedzenom množstve). Z biochemického a metabolického hľadiska musí viesť k redukcii a je teda - na rozdiel od všetkých uvedených typov diét - systematicky účinná, avšak súčasne je veľmi nebezpečná tým, že navodzuje úplne chybné stravovacie návyky (absencia vlákniny, vitamínov, absolútny nedostatok cukrov, hrôzostrašný prísun nasýtených tukov a škodlivých živočíšnych bielkovín, a pod.). Z týchto dôvodov je potrebné ju striktne odmietnuť.

 

PRIPRAVENÉ HOTOVÉ DIÉTNE JEDLÁ V KRABIČKE

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Módnym hitom poslednej doby sú hotové "pravé" jedlá na ohriatie v mikrovlnnej rúre. K väčšej redukcii telesnej hmotnosti sa príliš nehodia, naproti tomu sú veľmi užitočné a praktické v udržiavacej fáze diéty, teda po tom, čo pacient dosiahol požadovanú hmotnosť a musí sa stravovať tak, aby znova nepribral. Tento typ pripraveného jedla na obed počas pracovného týždňa je rozhodne vhodnejší ako pizza alebo fast food.

 

NEINVAZÍVNE FYZIKÁLNE METÓDY

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

V poslednej dobe sa tiež veľmi rozšírili fyzikálne metódy, ktoré majú pomôcť nadváhe „zvonka“, to znamená externým pôsobením na tukové bunky (tzv. neinvazívna liposukcia), kedy nedochádza k porušeniu integrity organizmu. Na trhu sa objavil rad prístrojov, ktoré sľubujú aktívnu redukciu tukového tkaniva pri pasívnom čítaní módneho časopisu. Z medicínskeho hľadiska ide väčšinou o metódy neutrálne, podporné a akceptovateľné, ktoré môžu skutočne priaznivo pôsobiť napríklad na celulitídu a majú tak skôr miesto v anti-aging medicíne ako v obezitológii. Ich samostatné použitie na terapiu nadváhy a obezity nemôže viesť k očakávaným výsledkom a je potrebné ich vždy kombinovať s vhodným „vnútorným“ postupom.

 

INVAZÍVNE METÓDY A BARIATRICKÁ CHIRURGIA

 • PRACNOSŤ   
 •  
 • NÁKLADY   
 •  
 • JOJO EFEKT   

Krúžky na žalúdok, žalúdočné bandáže a bypassy, sleeve gastrektómia, chirurgická liposukcia a ďalšie invazívne metódy sú bohužiaľ, čím ďalej viac potrebné, akokoľvek výlučne vyhradené pre tzv. „morbídne“ formy obezity, respektíve pre jedincov, ktorí majú trvalý nedostatok vôle a motivácie vyriešiť problém s telesnou hmotnosťou inak. Proti vhodne voleným invazívnym metódam nemožno u vyššie popísaných jedincov nič namietať, ak dokážeme odtieniť komerčnú stránku veci (väčšina indikovaných pacientov k týmto zákrokom nevyčerpala všetky možnosti riešiť problém neinvazívne). Vedľajšie účinky sú značné, recidívy časté, riziká a záťaž pre organizmus, ktoré so sebou nesú sú vysoké (chirurgické výkony v celkovej anestéze).