Spolupráca

Spolupracujte s nami

K používaniu proteínových diét postupne zaškoľujeme po celej Slovenskej republike rôzne odborné pracoviská, ktoré sa profesionálne venujú problematike nadváhy a obezity.

Predpokladom pre nadviazanie spolupráce je vysoká odbornosť, kvalifikovaný prístup lekára alebo terapeuta a vhodné pracovisko, ktoré sa zaoberá redukciou telesnej hmotnosti.

Pre našich spolupracujúcich partnerov („Centrá Medidiet“) pravidelne organizujeme odborné semináre vedené lekárskym garantom tohto programu MUDr. Milošom Rýcom, ktorý sa ako jeden z prvných odborníkov v Českej republike a u nás, začal bielkovinovými diétami zaoberať a je považovaný za propagátora proteínových diét aj  na našom trhu.

Spolupracujúcim centrám poskytujeme nielen odborné zaškolenie, priebežnú odbornú supervíziu a informačný servis ale tiež významnú marketingovú, logistickú a právnu podporu.

Máte záujem o spoluprácu s programom MEDIDIET?

Nových záujemcov z radov lekárov alebo terapeutov veľmi radi zaškolíme a nadviažeme s nimi profesionálnu spoluprácu. Pokiaľ medzi nich patríte, zaregistrujte sa na týchto webových stránkach alebo nás kontaktujte na info@medidiet.sk.